Sanitetens uke - Trygge lokalsamfunn og førstehjelp for eldre
For å få tilgang til foreningspriser og å kunne betale med faktura må du logge inn med din forening sitt brukernavn og passord.
 
Alle foreninger har hver sin bruker. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på innloggingsinformasjonen som gjelder for din forening.
Kortbetaling gjelder kun for gjester.
Har du spørsmål?
Vi er tilgjengelige på telefon og e-post alle hverdager 08.00-16.00:
E-post: sanitetskvinnene@ide.no
Tlf: 92 99 45 85
Nettbutikk for privatpersoner
 

Velkommen til Sanitetskvinnenes nettbutikk

Kjøp produkter til deg selv eller noen du er glad i, og støtt vårt arbeid for bedre kvinners helse og trygge lokalsamfunn

Se alle produktene

Du finner nettbutikken her

SANITETKVINNENES ARBEID

Kvinners helse og livsvilkår

Vi vet fortsatt for lite om kvinnehelse i Norge. Mye medisinsk kunnskap bygger i stor grad på studier gjort på mannskroppen. Kvinner og menn kan ha ulike symptomer på samme sykdom, og de kan reagere annerledes på medisiner. Manglende kunnskap om typiske kvinnesykdommer og sykdommer som rammer flest kvinner gjør at kvinner ikke alltid får like god diagnostisering og behandling. 

Kvinnehelsehuset

ET kvinnehelsehus i regi av sanitetskvinnene er et sted som har helse- og veiledningstilbud og aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Kvinnehelsehuset skal fungere som en åpen møteplass i trygge former i lokalsamfunnet og dekke en større geografisk region. 

Trygge lokalsamfunn

I Norge får vi mer ekstremvær, flom, oversvømmelser, skogbranner og ras. Våre frivillige er et verdifullt supplement i den lokale beredskapsinnsatsen. Ved større leteaksjoner, ulykker, pandemier eller kriser, må vi samarbeide om å løse oppgavene. Vi er spesielt opptatt av sårbare og risikoutsatte grupper.
Som frivillig hos oss bidrar du til å skape et trygt lokalsamfunn ved å stille opp når det trengs. Beredskap handler om å være forberedt. 

Forskning og prosjektstøtte

VI er en kunnskapsorganisasjon som jobber for mer forskning på kvinners helse, og for at ny kunnskap skal komme pasientene til gode. Her får du mer informasjon om forskningen vår og hvordan du kan søke støtte til forskning, prosjekter med helseformål, eller aktiviteter for sårbare barn. 

Bli frivillig i Sanitetskvinnene

Vil du gjøre en forskjell for de mest sårbare i ditt lokalsamfunn? Bli frivillig i Sanitetskvinnene.

Som frivillig hos kan du hjelpe de som trenger det mest i ditt nærmiljø. Vi har mange aktiviteter du kan engasjere deg i, og du får god opplæring slik at du blir trygg i rollen som frivillig. Velkommen til Sanitetskvinnene!

Politisk arbeid

VI jobber i front for kvinners helse og for å skape trygge lokalsamfunn for alle. En viktig del av vårt arbeid er å påvirke politikere lokalt og nasjonalt!

Vi er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige. Vi jobber derfor med å påvirke politikere fra alle partier.